Information om driftstopp i BaTMan  
Servicefönster Trafikverket genomförs för att säkerställa funktionerna och driftsäkerheten på servrar och nätverk.  
Tillgången till BaTMan kan under ett servicefönster vara begränsad.

Under en driftsättning av BaTMan är BaTMan avstängt för användarna.


För mer information av planerade driftstopp se 'Nyhetsrullen' i BaTMan-portalen.  
   

2022

  • Lör-Sön  27-28/8 Servicefönster Trafikverket


  • Ons 31/8: Driftsättning BaTMan 22.5 kl 17:00


  • Ons 28/9: Driftsättning BaTMan 22.6 kl 17:00


  • Lör-Sön  1-2/10 Servicefönster Trafikverket


  • Ons 26/10: Driftsättning BaTMan 22.7 kl 17:00


  • Lör-Sön  29-30/10 Servicefönster Trafikverket


  • Ons 23/11: Driftsättning BaTMan 22.8 kl 17:00


  • Lör-Sön  26-27/11 Servicefönster Trafikverket
  •