Välkommen till BaTMan

BaTMan är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk.

Managementsystemet BaTMan omfattar rapporter, information (handböcker, publikationer etc) samt ett verktyg som hjälper användaren att organisera och utföra aktiviteterna inom förvaltningens olika skeden. Läs mer

En viss del av informationen är öppen i systemet. Men för dig som ska arbeta med BaTMan och förvaltning av byggnadsverk krävs ett användarkonto, för mera information läs här

Konstruktioner i BaTMan

Vänligen logga in för att använda kartan.
Akvedukt (Göta kanal) över väg i Ljungsbro

Akvedukt (Göta kanal) över väg i Ljungsbro

Biblioteket

I Biblioteket finner du publikationer, rutiner och andra dokument inom BaTMan’s verksamhetsområde.

Här finner du även dokument med information om intressenter, kontaktpersoner, ansökningsblanketter etc.

Du kan söka efter dokument i Biblioteket med funktionen nedan:

Biblioteket

BaTMan handbok

I BaTMans handbok beskrivs den metodik som ligger till grund för förvaltning av byggnadsverk/konstruktioner.

Handboken beskriver genomförandet av de olika förvaltningsstegen samt hur dessa dokumenteras.
Här finns även kodförteckningar samt beskrivningar av begrepp och definitioner i BaTMan.

Utbildning BaTMan

Trafikverket erbjuder ett antal e-utbildningar, moduler som bland annat beskriver BaTMan, hur man får tillgång till och jobbar i verktyget.
Länk till Trafikverksskolans utbildning, e-lärande!

Information om övriga BaTMan-utbildningar hittar du under Information och Utbildning/Kursverksamhet! i BaTMan-portalens övre meny.