Kom igång med med BaTMan  För att underlätta arbetet med verktyget BaTMan har ett antal dokument, användarhandledningar etc tagits fram som bland annat beskriver olika arbetsmoment i BaTMan.

Dokument/användarhandledning Datum
Kom igång med BaTMan 2018-12-19
 
Kom igång med BaTMan för verksamhetsrollerna Publik användare och Publik användare stor 2018-12-19
 
Kom igång med Brokontrollen 2017-06-28
 
 
Koppling av dokument i BaTMan 2020-10-31
 
Handledning för kartan i BaTMan 2020-10-21