Kom igång med med BaTMan  För att underlätta arbetet med verktyget BaTMan har ett antal dokument, användarhandledningar etc tagits fram som bland annat beskriver olika arbetsmoment i BaTMan.

Dokument/användarhandledning Datum
Kom igång med BaTMan 2022-03-14
 
Kom igång med BaTMan för verksamhetsrollerna Publik användare och Publik användare stor 2022-03-14
 
Kom igång med Brokontrollen 2017-06-28
 
 
Koppling av dokument i BaTMan 2022-09-08
 
Handledning för kartan i BaTMan 2023-02-23