Vad är BaTMan?  

BaTMan – en superhjälte för förvaltare!

Bro och tunnelförvaltningssystemet BaTMan hjälper användare i hela Sverige att förvalta, inspektera, planera etc sina broar och andra konstruktioner. Förvaltare, konsulter, planerare och många andra får genom systemet dagligen stöd och information om tiotusentals konstruktioner.

BaTMan innehåller en sökbar databas med de konstruktioner som finns inlagda – bland annat drygt 30 000 broar. I databasen kan användare föra in nya uppgifter och även kontrollera tidigare åtgärder. I systemet finns dessutom en kunskapsdatabas som fungerar som ett slags uppslagsverk för användaren. Där finns mätmetoder, tillståndsutveckling för en viss skada, priser på olika åtgärder, med mera. Systemet hjälper dessutom ansvariga med arbetet från inspektion till upphandling och åtgärd.

Den stora vinsten med BaTMan finns i möjligheten att effektivisera åtgärderna för varje konstruktion. BaTMan ger användare kontroll över hur deras broar, tunnlar och andra byggnadsverk mår, och vad som behöver göras för att behålla, eller förbättra dess standard.

Systemet används av Trafikverket, Sveriges kommuner, Storstockholms lokaltrafik, Stockholms stad och Göteborgs hamn men förvaltas och utvecklas av Trafikverket. 100-tals användare i hela Norden vänder sig dagligen till BaTMan och systemet får bland annat omkring 100 000 beräkningsförfrågningar varje månad kopplade till dispenser för tunga vägtransporter.

Systemet, som är branschgemensamt och nyttjas av de flesta broförvaltarna, har en viktig uppgift i att ge dess ägare god kontroll över Sveriges många konstruktioner. Detta för att samhällsekonomiskt och säkerhetsmässigt ge såväl ägare som trafikanter den optimala nyttan av våra broar, tunnlar etc. Att effektivisera i den förvaltning som kostar samhället ett flertal miljarder kronor per år är självklart ytterligare en orsak till varför BaTMan skapats. Med BaTMans hjälp sparas pengar och samhället blir säkrare.


Fakta: BaTMan…
Nyfiken på BaTMan?

Kontakta BaTMan HelpDesk batman@trafikverket.se

Om du vill veta mer om BaTMan - ta del av de e-lärandemoduler som tagits fram för BaTMan. Du hittar dem på Trafikverksskolans webbplats.