Tips BaTMan  

 
Här kommer att vi att lista tips för att förenkla användningen av BaTMan.
 
Har du något tips att dela med dig till andra användare, maila det till BaTMans Helpdesk.
 

 
1. Lättare att identifiera var bärigheten hör hemma
3. Koppla vy- och skadebilder
4. Återanvända felaktiga skadenummer
5. Utskrift resultatlista Inspektion - Skador inkl fiktiv åtgärd
6. Förändring av vägtvärsektion
 

 

 

 

 

 
1. Lättare att identifiera var bärigheten hör hemma.
 
Registrera anmärkning för respektive vägbana så blir det mycket tydligare i visasidan, se exempel nedan.
 

 

 

 

 

 

 

 
3. Koppla vy- och skadebilder
 
När man kopplar bilder till en anläggning eller konstruktion, antingen det gäller vy- eller skadebilder så är det lätt att koppla bilderna fel eftersom man aldrig får upp ett förhandsgranskningsfönster. Det finns en möjlighet att i alla fall se en liten bild av det som skall kopplas, när man klickar på "Bläddra"-knappen för att leta efter bilden, kan man välja att se "Miniatyrer" av bilderna i den katalog man tittar i, hur man gör detta ser ni i bilden härunder.
 

 => 


 

 

 

 

 

 
4. Återanvända felaktiga skadenummer
 
En skada som har sparats i en inspektion kan tas bort på två olika sätt:
 • skadan annulleras
 • hela inspektionen tas bort och skapas på nytt med korrekta skador.
  Tips! Om det finns skador kvar att registera kan det felaktiga skadenumret återanvändas. Det enda som behöver göras är att uppgifterna i den felaktiga skadan ändras till uppgifter som är aktuella för den oregistrerade skadan.

   

   

   

   

   

   
  5. Utskrift resultatlista Inspektion - Skador inkl fiktiv åtgärd
   
  Resultatlistan på Inspektion – Skador inkl fiktiv åtgärd får inte plats på en A4 vid utskrift. För att få med hela listan måste utskrift ske på A3.
  Man kan även kopiera texten och klistra in den i t.ex. Excel och justera marginalerna där.

   

   

   

   

   

   
  6. Förändring av vägtvärsektion
   
  Det finns en relation mellan vägtvärsektionens vägbana och överfart. När vägtvärsektionen förändras, så att befintliga vägbanor ändrar plats, försvinner relationen mellan vägtvärsektionen och överfarten. Det skapas ett nytt överfartsärende som då endast innehåller information om riktning och vägbanebredd.
  Exempel på detta är:
  • Från Vägbana-Vägbana till Vägbana-Mittremsa-Vägbana.
   I detta fall kommer vägbanan i motriktning att ha kvar relationen med överfarten medan vägbanan i medriktning tappar sin relation.
  • Från Vägbana-Mittremsa-Vägbana till Sidoremsa-Vägbana-Mittremsa-Vägbana-Sidoremsa.
   I detta fall kommer båda vägbanorna att tappa sina relationer med överfarterna.

  OBS! Detta uppkommer inte i de fall då Vägbana ändras till Vägbana-Mittremsa-Vägbana.

  Det är alltså viktigt att skriva ut informationen som finns på överfarten INNAN vägtvärsektionen förändras så att informationen inte försvinner. För er som har tillgång till VisualNet finns möjligheten att hämta informationen där (tills överfarten är fastställd).
   

   

   

   

   

   
 •