Behörighet och konto


Nytt from 2010-03-18 är att det nu går att beställa konto och behörighet själv om du endast har behov av att läsa information om konstruktioner i BaTMan. Se vidare dokument 'Extern inloggning med enbart lösenord' längst ner i sidan.

BaTMan har ett roll- och ägarbaserat behörighetssystem som styr åtkomst till konstruktionerna. Med hjälp av behörighetssystemet definieras

En användare kan ha olika behörigheter för olika uppdrag. Vilken behörighet han/hon har för respektive uppdrag bestäms av kontaktpersonen för BaTMan för respektive ägare. Vilka dessa personer hittar du i övre menyn i BaTMan under Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

Beställning av ny eller förändrad behörighet i BaTMan görs via denna blankett. Spara ner blanketten lokalt, fyll i den och skicka den till batman@trafikverket.se Beställning kan endast utföras av kontaktperson för BaTMan för respektive ägare.

Observera att om behörighet ska tilldelas via konstruktionsgrupp och användare redan finns upplagd i BaTMans behörighetssystem så behöver ingen anmälan utföras till BaTMan HelpDesk. Behörigheten definieras i detta fall direkt i konstruktionsgruppen.

Har du frågor kring hur du beställer behörighet till BaTMan, vilken behörighet en användare bör ha m.a.p. arbetsuppgifter, metod för extern inloggning etc kan du alltid ta kontakt med BaTMan HelpDesk. Du når oss via e-postadress batman@trafikverket.se

Nedan finns dokument som stöd för att beställa behörighet till BaTMan

Dokument   Datum
Blankett för beställning av behörighet 2018-12-19
Handledning för beställning av behörighet 2016-02-25
Verksamhetsroller i BaTMan 2019-03-07
Extern inloggning med enbart lösenord (Webbkonto) 2019-01-18