Behörighet och konto


Behörighet och konto för att läsa information i BaTMan (Läskonto)

Om du endast har behov av att läsa information om konstruktioner i BaTMan kan du ansöka om ett s.k. Läskonto. Se vidare dokument ”Extern inloggning med Läskonto” längst ner på sidan. Där hittar du även blankett för att beställa ett Läskonto.


Behörighet och konto för användare som har uppdrag att registrera uppgifter i BaTMan

BaTMan har ett roll- och ägarbaserat behörighetssystem som styr åtkomst till konstruktionerna. Med hjälp av behörighetssystemet definieras

En användare kan ha olika behörigheter för olika uppdrag. Vilken behörighet han/hon har för respektive uppdrag bestäms av kontaktpersonen för BaTMan för respektive ägare. Vilka dessa personer hittar du i övre menyn i BaTMan under Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

Beställning av ny eller förändrad behörighet i BaTMan görs via denna blankett. Spara ner blanketten lokalt, fyll i den och skicka den till batman@trafikverket.se Beställning kan endast utföras av kontaktperson för BaTMan för respektive ägare.

Observera att om behörighet ska tilldelas via konstruktionsgrupp och användare redan finns upplagd i BaTMans behörighetssystem så behöver ingen anmälan utföras till BaTMan HelpDesk. Behörigheten definieras i detta fall direkt i konstruktionsgruppen.

Har du frågor kring hur du beställer behörighet till BaTMan, vilken behörighet en användare bör ha m.a.p. arbetsuppgifter, metod för extern inloggning etc kan du alltid ta kontakt med BaTMan HelpDesk. Du når oss via e-postadress batman@trafikverket.se


Dokument som stöd för att beställa behörighet att uppdatera information i BaTMan

Dokument   Datum
Blankett för beställning av behörighet 2018-12-19
Handledning för beställning av behörighet 2016-02-25
Verksamhetsroller i BaTMan 2023-03-21Dokument som stöd för att beställa behörighet att läsa information i BaTMan (Läskonto)

Dokument   Datum
Extern inloggning med Läskonto 2022-10-09
Ansökan om Läskonto i BaTMan 2022-03-09