Information om driftstopp i BaTMan  
Servicefönster Trafikverket genomförs för att säkerställa funktionerna och driftsäkerheten på servrar och nätverk.  
Tillgången till BaTMan kan under ett servicefönster vara begränsad.

Under en driftsättning av BaTMan är BaTMan avstängt för användarna.


För mer information av planerade driftstopp se 'Nyhetsrullen' i BaTMan-portalen.  
   


2019

 • Ons 22/5: Driftsättning BaTMan 19.3 kl 17:00


 • Lör-Sön  25-26/5 Servicefönster Trafikverket


 • Ons 12/6: Driftsättning BaTMan 19.4 kl 17:00


 • Lör-Sön  15-16/6 Servicefönster Trafikverket


 • Lör-Sön  20-21/7 Servicefönster Trafikverket


 • Ons 21/8: Driftsättning BaTMan 19.5 kl 17:00


 • Lör-Sön  24-25/8 Servicefönster Trafikverket


 • Ons 18/9: Driftsättning BaTMan 19.6 kl 17:00


 • Lör-Sön  21-22/9 Servicefönster Trafikverket


 • Lör-Sön  19-20/10 Servicefönster Trafikverket


 • Ons 23/10: Driftsättning BaTMan 19.7 kl 17:00


 • Ons 20/11: Driftsättning BaTMan 19.8 kl 17:00


 • Lör-Sön  23-24/11 Servicefönster Trafikverket


 • Lör-Sön  14-15/12 Servicefönster Trafikverket


 • Ons 18/12: Driftsättning BaTMan 19.9 kl 17:00


 •