Ansökan om konstruktionsnummer


Informationen nedan vänder sig till dig som arbetar med nybyggnadsprojekt som Trafikverket driver eller på annat sätt är delaktigt i.
Det kan vara

 • nybyggnadsprojekt som Trafikverket är uppdragsgivare för

 • nybyggnadsprojekt där Trafikverket ska granska ritningar etc

 • nybyggnadsprojekt där Trafikverket kommer att nyttja utrymme under bro (vägport/järnvägsport)


 • Informationen nedan är också tillämpningsbar för ansökan om konstruktionsnummer/namn för byggda konstruktioner i BaTMan som Trafikverket äger men som inte finns i BaTMan.


  För information om ansökan om konto och/eller behörighet för övriga uppdrag hänvisas till BaTMan-portalens övre meny, delen Information/Användarstöd/Behörighet och konto.


  Nedan ges information för att
 • ansöka om nytt konstruktionsnummer i BaTMan

 • ansöka om behörighet för konsult/entreprenör som ska arbeta i BaTMan med den nya konstruktionen • Ansökan om konstruktionsnummer/namn
  Nytt konstruktionsnummer ansöks genom att fylla i blankett och skicka in den till batman@trafikverket.se
  För att verkställa beställningen krävs att samtliga uppgifter har fyllts i. Observera att koordinater ska anges enligt koordinatsystem SWEREF99 TM.

  För information om metodik för indelning i anläggning/konstruktion se dokument


  Ansökan om behörighet för ny konstruktion
  Behörighet till ny konstruktion beställs genom att fylla i blankett och skicka in den till batman@trafikverket.se
  För att verkställa beställningen krävs att samtliga uppgifter har fyllts i.  Frågor kring rutinen ställs via mail till BaTMan HelpDesk, batman@trafikverket.se