Samarbetspartners 

 
BaTMan, Bro och Tunnel Management, är Trafikverkets och branschens förvaltningssystem för förvaltning av byggnadsverk.

BaTMan är ett egenutvecklat system/verktyg som tagits fram och drivs i ett samverkansprojekt mellan:

   
  • Trafikverket
  • Stockholms stad Trafikkontor
  • Storstockholms Lokaltrafik (SL)
  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  • Göteborgs hamn

  • Nyttjanderätten till systemet finns reglerat i avtal mellan ovanstående intressenter och Trafikverket.
    Drift och underhåll inkl användarstöd utförs på uppdrag för alla parter av Trafikverket.